Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

J(k> TEEKENINGEN.

dende een Vrouwtje met een Kind op de fchoot, ter zyde een ander ftaande by een Anker, welke met een Lauwerkrans gekroond word, Meefter. lyk fraay als de voorgaande behandeld, door denzeiven.

„jia Jupiter in de gedaante van Diana, by een Jacht- 1 nimph, Meefterlyk met de Pen en Ooftind. Inkt* door denzelven.

13 Een zinnebeeldige Ordonnantie op de Schilderkonfl en Poëzy, als de voorige fiks met de Pen en Roer geteekend en met wit gehoogt, door denzelven. )

lx Een dito , verfchillende van Ordonnantie, waar by verfcheide Kindertjes, met dito als de voorige, door denzelven.

25 Een Basreliëf van vier Kindertjes, verbeeldende de vier Elementen, fraay met de Pen en Roet geteekend en met wit gehoogt, door denzelven. "

16 Twee ftuks dito, verbeeldende de Lente en Zomer, Herfft en Winter; in alles als de voorige J behandeld, door denzelven.

(i7 Twee dito, dito, verbeeldende de vier Saifoenen, , in alles als de voorige behandeld, door denzelven 4

iS Twee dito, met Kindertjes in Nisfen, een Me-/j. daïljon vafthoudende, konltig en fraay met dito , als de voorige geteekend , door denzelven.

tf§ Een Basreliëf, verbeeldende in een Landfchap, /, eenige Kinderen met een Bok fpeelende, fraay met dito behandeld , door denzelven.

30 Een dito, met vier Kindertjes en verder bywerk, in alles als de voorige behandeld, met dito,door denzelven-

Sluiten