Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TEEKENINGEN. j$c No. O

2.1 Een dito met zeven Kindertjes in een Landfchap by een Altaar, fiks met de Pen en Ooftind. Inkt, c. door denzeiven. /

2.2 Twee ftuks dito, verbeeldende yrolyke Bachantjes

ineen Landfchap met verder bywerk, met dito behandeld, door denzelven.

23 Twee fraaye dito , de eene met vyf Kindertjes iii

een Nis die met Bloemen fpeelen, en de andere dé vrugbaare Akkerbouw verbeeldende, fraay , met de Pen, Roet en Ooftind. Inkt geteekent, eu met wit gehoogt, door denzelven.

24 Vier fpeelende Kindertjes in een Landfchap, by

een Vaas met Bloemen, fiks met Ooftind. Inkt, door denzelven.

25 Een zinnebeeldig voorwerp op de Vryheid, zynde

vier Kindertjes, fraay met de Pen en Roet ge- u teekend en met wit gehoogd, door denzelven.

.26 Drie vrolyke Kindertjes in een Landfchap, met Druiven fpeelende , met de Pen en Ooftind. Inkt, door denzelven.

27 Twee ftuks Basrelieven , verbeeldende Kindertjes in Nisfen, vertoonende Lente erf Zomer, met de Pen Ooftind. Inkt, door denzelven.

-48 Een dito dito, Kindertjes in een Smits Winkel, Pylen fmeedende; met de Pen en Roet geteekend en wit gehoogd, door denzelven.

ap Vier vrolyke Bachantjes in een Landfchap met de Pen, Ooftind. Inkt en met wit gehoogd, door denzelven.

30 Vier ftuks fraaye Basrelieven van Kindertjes,zinfpeelende op de vier Gètyden des Jaars, met de

V FiiB

Sluiten