Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iS2 TEEKENINGEN.

No. 0; Pen en Roet geteekend en met wit gehoogd, door denzelven.

a-i Venus en Adonis in een-Landfchap , Meefterlyk met de Pen tn Ooftind. Inkt en wit gehoogd, door denzelven.

32 Jupiter in de gedaante van Diana by een Jagtnimph, gelfoffeert met verder bywerk, met de Pen en Rort geteekend, en met wit gehoogd, door / denzelven.

^33 Venus en „Adonis in een Landfchap met dito behai.aeld, door denzelven.

34 Twee ftuks , Bajrelieven van Kindertjes , voor Nislen, Meefterlyk fiks met de Pen en Roet geteekend en met wit gehoogd, door denzelven.

y35 Vier ftuks op een blad, Medailjons met verfch.il' lende Ordonnantiën uitOvidius, als de voorige met dito behandeld, door denzelven.

36 Zes ftuks Basrelieven op twee bladen met dito,

door denzelven.

37 Meleager het Zwynshoofd Atalante aanbieden¬

de, Meefterlyk en krachtig met rood Kryt geteekent, door denzelven, beneevens de overdruk.

'^38 Een fchryend Kindje, waar neevens twee anderen by een afhangend Gordyn met dito en Ooft-' ind. Inkt, behandeld door denzelven.

39 Vier ftuks, Plinten, verbeeldende fpeelende Kindertjes, waar by eenig bywerk in Basreliëf, zeer uitvoerig met Ooftind. Inkt geteekend, door H. Pothoven, naar de orgineele van J. de (Vit, op de Raadkamer te Amfterdam.

N.4®

Sluiten