Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

26*4 TEEKENINGEN.

No. Q ders, Meefterlyk fiks reet Ooftind. Inkt geteekend , door II, Pothoven.

51 Twee ftuks, Gezicht te Blarikum, van beneeden , den Tafelberg te zien en Laaren te zien van \ „ Laarder Kerkhof , beide met dito geteekend, door A. de Haan.

£2 Gezicht te Muiderberg, fiks met dito behandeld, ^ door J. Ruisdaal.

53 • te Alblasferdam, zonachtig en uitvoerig

met Ooüiud. Inkt geteekend, door P. v Liender, ƒ

54 te MoolenaarsgraafF, in alles als de voorige

behandeld, met dito, door denzelven.

55 «even buiten Bleyswyk; bevallig en uit- ,

voerig met dito geteekend, c1 >or G. v.Rosfum, >

- 56 Vertrek van Koning William naar Engeland, vol gewoel van Volk en Scheepen, fiks met de Pen / eu Ooftind. Inkt, door W. van de Pelde.

/§7 Gezicht noar 't Huis te Heemfteede ; uitvoerig 1 met Potloot op Paikament geteekend, door P. 1 Croot.

v 58 Twee ftuks op een Blad, Gezichten in 't Gooyland , met zwart Kryt, door A. Rutgers.

, 59 Gezicht van de Markt en Kerk te Arnhem, zonachtig en uitvoerig met Ooftind. Inkt geteekend ,ƒ< door P. van Liender.

~>Qp • van de Markt, St. Stevenskerk en Hoofd-

wagt te Nimweegen , in alles als de voorige behandeld , door denzelven.

/ §1 ü- In den Hout buiten Haarlem, by 'tdron»

kenmans Huisje . fiks met de Pen en luchtig ge; ',

waflehen. door S, Fokke. No.62

r - /

Sluiten