Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TEEKENINGEN in No. P diende ftaat met zyn Hoedje onder den arm , a's naar antwoord wagtende: op den grond legt een doode Patrys en een Mandje met Eijeren : verder ziet men een oude Dame by een Zilverkas; alles verbeeld in die aloude kleeding, als de voorige, door denzelven.

42 In een aangenaam Landfchap met Geboomte en

Vogels, vertoont zig op den voorgrond een fraaije Phaifauten Paauw, ftaande Haan en een Hen en andere Vogels: verder een bevallig verfchiet, krachjig en teffens uitvoerig met Sapverwen geteekend , door J. Heenck.

43 Deeze uitmuntende Teekening verbeeld in eenLanct-

fchap by een Wooning, ruftende Reizigers, by denzelven ftaat een Vrouwtje in deftige Kleeding, als met bun fpreekende, verder ter zyde een wit Paard, het geen door een Boer uit een Emmer te drinken werd gegeeven;. alles is met de grootfte naauwkeurigheid en uitvoerigheid, verwonderlyk fraay in Sapverwen geteekend, door C. Pronk, naar een Schildery van den beroemden Pb. Wouwermau.

44 Dit Voorwerp verbeeld een Tytel voor Medon ,

of de Wraak der Wyzen , uit de Speclatorieele Schouwburg; fiks met de Pen en Sapverwen behandeld, door R. Pinkehs, beneevens het Prentje, proefdruk.

45 Een dito verbeeldend Sidney en Volzan met dito,

door denzelven, met dito proefdruk-

46 In een aangenaame graazige Weide, ruft een zwarte

en een witbont e Koe: verder graaft een bruin Paard en terzyde ziet men Boeren Wooning by GeV boomte; alles is volmaakt de natuur gevolgt en onnavolglyk uitvoerig met Dekverwen gepenfedd, door J, Cais.

Y No, 4?

Sluiten