Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TEEKENINGEN' m fJo. _ p en in beide aangenaame verfchieten, zonachtig en uitvoerig met Sapverwen geteekend, doorj. ffanfon.

£3 Twee fluks op een blad, verbeeldende een Zomer en een Wintergézicht, geftoffeert met verfcheide Beeldjes en Wooningen , fraay met de Pen en Sapverwen behandeld , door H. Meyer.

^ 54 Twee dito dito , anders van Ordonnantie, met ' verfchillende ftoffagie, Meefterlyk fraay en natuurlyk met dito behandeld, door denzelven.

, 55 Twee dito op een blad, zynde de eene het Pourtrait van Lodewyk deXlVKoningvan Vrankryk, en de andere het Pourtrait van Mad. de Mainteton; zeer uitvoerig in Miniatnur gefchilderd.

56 Vier Kindertjes in het Water, een derzelven zit <

op een Dolphyn; uitvoerig in Miniatuur behandeld , door Juffr. Xavery.

57 Deeze Comique Ordonnantie , verbeeld een der

Toneelen uit de Opera deBailliuw; alles in een wel Gemeubileerd Vertrek , de Caracters zyn geeftig; grappig en krachtig met Sapverwen geteekend, door B. Barbiers.

58 Twee ftuks Conuque Ordonnantiën uit de Opera Julie, de eene verbeeld in een Binnenzaal, de Graaf by Louifa, en den andere beide dezelve ftaande in een Tuingezicht, en alles geeftig als de voorige en met dito behandeld, door denzelven.

59 Twee dito, de eene verbeeld een oude Grysaart H

rullende neevens een bevallig jong Meisje, in een Boomryk Landfchap , waar by drie ruftende Schaapen , de andere verbeeld een gracelyk Vrouwtje eenige Bloemen ftrooyende op het Graf Y a van

Sluiten