Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TEEKENINGEN. m No. Q

3 Vier ftuks zinryke Fabelen, uit Monf. la Motte,

fraay met de Pen en Ooftind. Inkt,door denaelven.

4 Amnon en Thamar,zynde een ryke Ordonnantie,

zeer uitvoerig met Ooftind. Inkt geteekend,door iV. Ferkolje.

.-5 Maria Magdalena in berouw, waar by een Glori» van verfcheide]Engelen, uitvoerig mét dito, ale de voorige, door denzelven.

- 6 Michol en David, beide aan den opgang naar een

Vertrek by eenVengfter, alles verbeeld by brandend Lamplicht, zeeruitvoerig met Ooftind.Inkt geteekend, door J. Buys.

7 Apoïlo Daphne vervolgende, welke in een Lauwrierboom veranderd , alles verbeeld in een ryk geftoffeerd Landfchap, waar by een Rivier God en verfcheide Minnewichten , zeer uitvoerig met root Kryt geteekend, door L. F. du Baurg.

- 8 Deeze fraaije Ordonnantie verbeeld in een Boom¬

ryk Landfchap,Adam ftaande by een Beekje ,ter zyde zit Eva met een Kind op de fchoot, daai? neevens nog twee anderen ,in alles uitvoerig met dito behandeld, door denzelven.

- 9 Een dito dito, verbeeldende Adam en Eva de dood

van Habel betreurende, in alles als de voorigej behandeld, zynde de weerga, door denzelven.

-jq Judith met het hoofd van Holofernus door haat; Dienftmaagd gedraagen, uitvoerig en krachtig met Ooftind. Inkt geteekend, door denzelven.

4i Maria met het Kindeken op een Waereld Globe 1 ' ruftende, met dito, door denzelven.

ja Een vrolyk Meisje met een Emmertje vol St. M-

y 3 co«

Sluiten