Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ï64 TEEKENINGEN. No.

32 In een anticq Landfchap, ziet men eenige Nimphen zigbaaden, fiks met zwart Kryt geteekend, t! door Districy.

->*33 De Executie aan het Lyk van G. v. Ledenberg in s'Hage, vtrrigt 1619, vol gewoel van een l meenigte Aanfchouwers , fiks met de Pen en v. Roet geteekend, door E. van de Pelde.

34 Voor een Boeren Buitenhuis ftaat een Lierman.* waar by verfcheide Aanfchouwers; Meefterlyk < met de Pen en met Roet gewasfen, door A. van Oftade.

35 In een dito Binnenhuis, geftoffeert met verfcheï-

de Huisraad ziet men een Vrouw met een Kind op de Schoot en eenige andere Kinderen, fiks met de Pen en Ooftind. Inkt, door dito.

'%$6 Een Boeren Kraamkamer, geftoffeert met verfcheïde Beelden, geeftig en fiks met de Pen en Ooft- 1 ind. Inkt, doorj. van de Velde.

37 Een Landfchap met Boeren Wooningen, op den

voorgrond een Boer die een Koe Melkt, waar * by een Man en Vrouw; meefterlyk met de Pen ' geteekend, door J. de Gbeyn.

38 Twee ftuks ^ Achilles onder de Maagden en Ores- f

tes en Pylades, beide met de Pen en Roet ge~ • teekend, door A. Houbraken.

39 Een dood Kindje met Bloemen verfiert, fraay met j

zwart Kryt op Parkament geteekend , door C. ' de Visfcber.

40 Twee ftuks Bybel Ordonnantiën met de Pen en 5 Ooftind. Inkt, door J. Luyken.

|ï Een lachend Mannetje, houdende eenbrandenda / Kaars in de Hand; uitvoerig én krachtig met"

Roer,

Sluiten