Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CATALOGUS

VAN

SCHILDERYEN.

No.

i Dit capitaal Stuk fielt voor, in eene gemeubeleerde kamer, een officier, ter halver lyve geharnast, zittende met eene vrouw op de kaart te fpeeien, by eene tafel, welke met tapytkleed bedekt is en waarop een vlesch en glas geplaatft zyn; ter zyde ftaat eene andere bevallige vrouw, in wit fatyn gekleed, welke de hand toereikt aan een bedaagd man; verder vertoont zich, in het vertrek, een bediende en een fchildwacht aan den ingang van het huis: men ziet, door de openftaande deuren, uit bet voorhuis, op de ftraat naar eene gracht met verfcheide wooningen. De chara&ers der beelden, zo wel als de aard en ftof der klederen en het invallend zonlicht, zyn ongemeen natuurlyk uitgedrukt, en bet geheel is uitvoerig op doek gefchildert door/ P. de Hoogh, hoog 41, breed 35 duimen.

A 3 2 Deze

■ /

Sluiten