Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8 SCHILDERYEN. No.

grond vertoonen zich eenige visfchers, waar. by een man te paarde, verzelt van honden; ter zyde gaat een jongen met bonynen be. laden; verder aan zee ziet men visfeherspinken, en in het verfchiet zeilende fchepen. Alles bevallig op paneel gefchildert door J. Woumrman, hoog 23, breed 32 Duimen.

fl Een boomryk Landfchap, waarin zich vertoo.

/ nen de ovcrblyffelen van den tempel te Ti.

voli, zynde geftoffeerd met verfcheide bcel\ den en bevallig bywerk. Uitvoerig gefchildert op doek door J. H. Muntz, hoog 14, breed 23 Duimen.

c 8 Een dito Landfchap, zynde de weêrgaê, waar. in verfcheide overblyffelen der oudheid en andere fieraaden vertoont worden, ryk geftorfeerd met beelden, in alles behandelt als boven 3 door Denzelfden.

ifcjy Een Keukenvertrek, waarin een vrouw, by een tafel gezeten, bezig is kool te fbyden; krachtig en fiks op paneel gefchildert in de manier van O. Brekelenkqmp,

10 Een Binnengezicht van eene Kerk, naar het choor te zien, geftoffeerd met beelden; zon.

Sluiten