Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CATALOGUS

VAN

TEEKENINGEN

KUNSTBOEK A.

Inhoudende capitaale gekleurde en ongekleurde Teekeningen, door Nederlandfche en andere Meesters. No. A

I Deze uitmuntende Teekening verbeeld een duinachtig en boomryk Landfchap: de voor-, grond is geftoffeerd met een' ftaanden en rustenden veehoeder, verzeld van een hond, benevens verfcheide fhande en liggende fchaapen en bokken , ter zyde ziet men herders, eene kudde fchaapen voortdryvcnde. Het fterk invallend zonlicht geeft eene natuurlyke en bevallige uitwerking zo op het geboomte als op den voorgrond by het vee. Alles kloek en meesterlyk met zwart kryt, oostind. inkt en roet geteekent, door N. Berchem.

8 Deze capitaale Ordonnantie vertoond in een heuvelachtig Landfchap, een gedeelte van het Collifeum, vooraan geftoffeerd met een veehoeder en hond by verfcheide bokken; ter rechterzyde, by een beekje, vertoonen zich twee vrouwen, bezig linnen te wasfehen, en ter andere zyde zyn twee teekenaars geplaatft. Dit Kunstltuk is als het voorgaande door een helder

Sluiten