Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i4 TEEKENINGEN.

No. A

muur, van buiten te zien; het krachtige zonlicht geeft eene aangenaame en natuurlyke werking; fraai met fapverwen, naar het fchildery van den Delffchen van der meer,geteekent door H. Numan.

17 In een Keukenvertrek vertoont zich ter linker zyde, by een haartfteó eene dienstmaagd, ' bezig een ketel met water over het vuur te hangen, in het midden ziet men eene andere visch fchoon maaken, achterwaarts zit eene vrouw, by eene beklede tafel, appelen te fchillcn, waarby een jongeling, vooraan ftaat een knegt by een waterpomp, en ten einde van het vertrek gaat een bediende met een fchotel fpys een trap op, verders geftoffeerd met allerlei keukengereedschap; alles bevallig en uitvoerig met fapverwen geteekent, naar het Schildery van h. m. zorg, door de kunstryke ïeekenaresfc Anna de Frey.

18 In eene Kamer ftaat een bedaard man aandach- l tig te lezen in een boek, het welk hy in de rechter hand houd, rustende met den arm op de borstwering van een openftaanden venfter, het invallende licht doet eene fterke werking; zynde krachtig met fapverwen geteekent, naar f. bol, door //. Numan.

19 In een Vertrek zit eene jonge vrouw, met ' een jongeling aan eene tafel, met veel aandacht, op de kaart te fpeelcn; de charaótera zyn natuurlyk uitgedrukt, en alles meesterlyk met fapverwen behandelt, naar rembrand, door de Frey.

N.2q

Sluiten