Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TEE KENINGEN. 17 No. A

' 32 Een ftaande Os in een Landfchap, kloek m-t zwart kryt, oostind. inkt en dun met kleuren geteekent door C. Zaftleven.

> 33 De Kop van een Jagthond 5 mcéfterlyk met zwart kryt en dun met kleuren geteekent door/ D entelf den.

1

34 Een dito Kop, geteekent als bóven, door

Denzelfden.

s.35 Een zittende Konyn,geteekent als bovei,door Denzelfden.

1^6 Het Borstftuk van eene oude Vrouw, met e ;n kraag om den hals; krachtig en fraai met oliekool geteekent, naars, van der eest, door J. de Frey,

37 Hot Hoofd van een öüd Mari met een baard j geteekent als boven, door Denzelfdm.

38 Een gewapende ftaande Soldaat; fiks met zwart kryt geteekent door C. Troost.

_ 39 Een gekleed Vrouwebeeld, van achteren te zien 9 geteekent als boven, door Denzelfden.

(#3 Een ftudieblad van Paarden en Paardekoppen; met zwart kryt en weinig kleuren geteekent door C. Zaftleven.

^4! Twee ftuks dito, zynde een Konyn en ander liggend vee; geteekent als boven, door Denzelfden.

cV- Een Ordonnantie van verfcheide Figuuren; met

iv ': B

Sluiten