Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

so TEE KENINGEN.

No. B

^7 Het binnengezicht van een Corps de Garde van Hollandfche officieren, zynde een Nachtlicht. Een der officieren zit een papier tc leezen, terwyl anderen, ftaande en gezeten by het vuur, daarnaar fchyncn tc luifleren, by den ingang is eene vrouw, die een brief overhandigt, en, ten einde van het vertrek, een knecht, die een vlcsch ontkurkt, geplaatft; de onderfcheidene lichten van brandende kaarsfen en lantaarn, als meede het affchyiv fel van het vuur geeven eene bevallige en natuurlyke werking; zynde alles uitvoerig met dekverwen geteekent door Denzelfden.

8 Een dito, zynde een Daglicht. In het midden , by een tafel, is een overfte gezeten, fchynende aan andere officieren, op het geteekent plan ecner vesting, iets aan tc wyzen, ter zyde ftaat een knecht met een fchenkbord met wynglafen, en, op den voorgrond, een tafel, waarop een ham en wynvlesfchen geplaatft zyn ; het invallend zonlicht doet hier eene niet minder natuurlyke uitwerking als het ontftokenc licht in de voorgaande, en het geheel is mede zeer fraai met dekverwen geteekent, door Denzelfden.

Deze ordonnantie verbeeld Christus, hangende aan het Knus, ter wéderzyde ftaan Maria en Joannes, in diepe droefheid gedompelt, en, aan den voet van het zelve, ligt Maria Magdalena; alles krachtig en meefterlyk met de pen en dekverwen geteekent door J, de Wit.

io Eene oude vrouw, zich warmende aan een

vuur-

Sluiten