Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TEEKENINGEN. 21 No. - B.

vuurpot, welke zy in de handen hond,nevens haar ftaat een kind, het vuur aanblaafende; fiks met fapverwen geteekent, naar p. p.rubbens, door de Wit.

11 Een ryke ordonnantie, voorftcllende eender/ bedryven van Don Quichot, op de bruiloft van Camacho, zynde vol gewoel van onderfcheide perfóonen; het brandend fakkellicht en de charaóters der beelden zyn natuurlyk uitgedrukt en het geheel is uitvoerig met fapverwen geteekent door J. Buis.

11 Een Tooneel uit het blyfbel de listige Vry-{ fter of de verfchalkte Voogd; geeftig en fiks met dekverwen geteekent door C. Troost.

13 In een Studeerkamer zit een oud man, voor / een tafel, met tapytkleed bedekt, waarop verfcheide potten en vlesfchen geplaatft zyn, nevens hem ftaat eene oude vrouw met een urinaal aan den arm; uitvoerig met zwart kryt en lapjes,op perkament, door C. Du/art.

14 Een Boerenherberg, waarvoor eenige hüis- ^ lieden zich met drinken, rooken en kegelfpel vermaaken. Op den voorgrond is een zittende boer by eene ftaande vrouw, die een glas en kan in de handen houd, geplaatft; zeer bevallig, naar c. dus art, met fapverwen geteekent door N. Verkalk.

15 Een Binnenvertrek, waarin eene oude vrouw ( zit te haspelen, ter zyde ftaat een fpinnenwiel en aan den muur hangen eenige klederen; alles ongemeen natuurlyk en mcefter-

B 3 lyk

Sluiten