Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

26 TEEKENINGEN.

No. B

fche bergachtige Land- en Riviergezichten; beiden bevallig geftoffeerd, en geteekent als boven, door Denzelfden.

>K> 41 Twee fluks Landfchappen als boven, geteei kent door Denzelfden.

//7 42 Twee fluks zinnebeeldige Ordonnantiën met verfcheide kindertjes; meefterlyk met de pen en fapverwen geteekent door J. de Wit.

43 Twee fluks , zynde een mand met allerlei vruchten, en een vaas, gevult met verfcheide bloemen; fiks met de pen en fapverwen geteekent door J. van Huyfum.

44 Twee fluks, verbeeldende een zittend en een ftaand boertje, halver lyven; geeftig met de pen en fapverwen geteekent door A. van Ostade.

; 45 Twee fluks ftaande vrouwtjes, in aloude kleeding ; geteekent als boven door G. ter Burg.

/4Ö Het laatfte Avondmaal, zynde de fchets van een altaarftuk; geteekent als boven door J. de Witt.

47 De aanbidding der Herders, mede voor een \ altaarftuk gefchikt, geteekent als boven door \ Denzelfden.

48 Het laatfle Avondmaal, als boven door Denzelfden.

'fc 49 Een zinnebeeldige tytel; zeer uitvoerig met

fap.

Sluiten