Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TEEKENINGEN. 27

No. B

fapjes geteekent door A. Houbraken : benevens de prent.

7 50 Een Boerenbinnehhuis, geftoffeerd met beel-' den; met de pen en fapverwen geteekent naar a. van ostade.

✓ ,51 Een Keukenvertrek, waarin eene vrouw by eene waterpomp; natuurlyk en fiks met de pen en fapverwen geteekent door H. Numan.

52 In een binnenkamer zit een moeder, by twee^ kinderen, ter zyde ziet men in eene keuken ; geteekent als boven door Maria la Fargue.

^53 Een Manshoofd , met een bonten muts op ^ het hoofd.; meefterlyk met pastel geteekent, door J. Perkois.

,54 Een Studiebeeld, zynde een parapluiverkoo/ ' per; met zwart kryt en dun met fapverwen / geteekent door D. du Pré.

I 55 Een dito, zynde een pleisterbeelden-verkooper; geteekent als boven door Denzelfden.

(56 Een dito, als de vorige, anders verbeeld; geteekent met zwart kryt en fapverwen door Perkois. ' 57 Een dito, zynde een vioolfpeeler: geteekent als boven door Denzelfden.

/■ £3 Een grappige optocht van gewapende mannen en vrouwen; met de pen en fapverwen, geteekent door D. Marot,

No. 59

Sluiten