Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

30 TEEKENINGEN. ' No. C

terwaarts is eene fontein geplaatft, waarby een herder en herderin rusten, tcrwyl eenig vee uit dezelve drinkt; geteekent als boven door Denzelfden.

f 10 Een gezicht aan de Stads-Vest te Utrecht, met een hoogen ronden toren en verdere gebouwen, geftoffeerd met fpeelende en wan- ' delende beelden; zeer fraai met zwart kryt en roet geteekent door H. Saftleven.

li De wederga verbeeld een Rots waar binnen eenige boeren kegelen, uit dezelve ziet men, een man, te paarde, door het water ryden, en, verder een aangenaam verfchiet; geteekent als boven door Denzelfden.

.12 Een gezicht by Nantes aan de Loire; krach^ tig en helder met de pen, roet en weinig kleuren geteekent door J. Domer.

13 Een gezicht van de Stad Newport, op het eiland Wicht; geteekent als boven, door Denzelfden.

14 Twee Stuks Noordfche Gezichten, met rot- j zen en watervallen, natuurlyk van licht en bruin en fraai geteekent met zwart en wit kryt en met roet gewasfehen, door A. van Everdingen.

15 Twee fluks geftoffeerde Land-en Waterge- 1 zichten; uitmuntend en fiks met de pen en costind. inkt geteekent door J. Esfelens.

16 Een gezicht naar het leven, zynde een boe- /

re»

Sluiten