Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TEEKENINGEN. 45 No. E

den voorgrond ziet men zwemmende eenden en om hoog een vliegende duif, uitmuntend bevallig en breed met fapverwen geteekent, door A. Schouman.

9 Een dito Landfchap, waarin een ftaande haan by een klokhen met kiekens, welke zy fchynt te befchermen; hooger een vliegende roofvogel en een vogel op den tak van een boom; geteekent als boven, door Denzelfden.

' 10 Een capitaal Fruitftuk: op een fteenen tafel zyn in, en, by een teenen bennetje, verfcheide vruchten , als blaauwe en witte druiven, granaat appel, annas, perfikcn, abricoofen en pruimen benevens eenige bloemen geplaatft; ongemeen krachtig en uitvoerig in fapverwen door M. van Huyfum.

' 11 Een fierlyk gewerkte Vaas, ftaande op een mar- , meren voetftuk, en, zynde gevuld met verfchil^ lende foorten van bloemen; meefterlyk en fraai geteekend, als boven, door O. JVynen.

12 Een dito Ordonnantie, zynde mede een bloem-/ ftuk, niet minder en in gelyke manier als de voorgaande, geteekent, door Dcnzelfden.

13 EenBloemftuk als boven, zynde in geenen deew len minder behandeld, door Denzelfden.

14 Eenige Fruiten en Bloemen, geplaatft op een / fteenen voetftuk, zeer delicaat en uitvoerig als^ I boven door H. Berninck.

15 Een pot, gevuld met veelerlei bevallige bloemen, geteekent als boven? door Denzelfden.

No. 16

Sluiten