Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

46 TEEKENINGEN1.

No. E

16 Een capitaal boomryk en heuvelachtig Land/ fchap, van een rivier doorfneden; zeer fyfe ge-

■ / ftoffeerd met beelden en heeften; zonachtig en bevallig met fapverwen geteekent door j. Cats^

17 Een Landfchap als boven,mede ryk geftoffeerd met ftaand en liggend vee, benevens ecrige veehoeders en andere beelden, voorts een aangenaam verfchiet; zynde deze teekening eene gepafte wederga tot de voorgaande, en , in dito manier behandelt, door Denzelfden.

. 18 Een Noordsch bergachtig Landfchap, waarin een brug en waterval; meefterlyk met zwart 2 kryt en dun met Meuren gewasfehen door R. Savery.

19 Een Land- en Riviergezicht, zynde een Win- *2 ter, geftoffeerd met beelden ; natuurlyk en fiks met kleuren geteekent door E. van Drieht. %

r2o Een Gezicht op 's Gravenhage; fiks met de pen j en fapverwen geteekent, naar j. de bisschop, door G. Zegelaer.

. 21 De groote Kerk en het klooster te Doesburg; uitvoerig en fraai met de pen en kleuren, naar 2. het leven, geteekent door J. de Beyer.

22 Een Strand- en Zeegezicht, geftoffeerd met beelden en zeilende vaartuigen; uitvoerig met £ de pen en fapverwen geteekent door W. Vitrir.ga,

23 Een Gezicht op de Hofftede Spar en Daal; s naar het leven geteekent, als boven, door H. Q. Numan.

ah Ko-24

Sluiten