Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

50 TEEKENINGEN.

No. F

visfcbers, die netten droogen; liet water is geftoffeerd met een visfchersfchuit en een zeilend fchip; aan de overzyde vertoont zich een kafteel binnen geboomte, en verder , in het verfchiet , eene Stad; in allen deelen niet minder dan de voorgaande, en geteekent, door Dinzelfden.

/4 Een ruim en ftil Watergezicht met eene zeilen/ de kaag, krachtig met oostind. inkt gewasfehen, . I door L. Bakhuizen. I

^ 5 Een woelend Water met een vlsfèhers fchuitje en zeilende fchepen, mede zeer fraai als de voorgaande geteekent, door Denzelfden.

X 6 Een bergachtig Landfchap,met fchoongeboom- / te, zynde geftoffeerd met een waterval en een rustend beeldje; alleruitvoerigst en fraai geteekent met de pen en oostind. inkt door ƒ. van Huyfum.

1 Een Gezicht te Lion, zynde eenige Hallen by i eene opene poort, geftoffeerd met een man op een ezel, zonachtig en breed met oostind. inkt. gewasfehen, door de Heus en Moucheron.

Een Italiaansch Gebouw, gedceltelyk gefchikt < tot ftalling voor paarden, zynde het landfchap , geftoffeerd met een waterput, benevens eenige beelden en beesten; meefterlyk met oostind. inkt gewasfehen door Th. Wyck,

/C.t) Een opgaande Weg, voorby boerenwooningen, ' geftoffeerd met wandelende beelden; fiks en natuurlyk met oostind. inkt gepenfeelt door A. yan der Neer.

No. IQ

Sluiten