Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TEEKENINGEN. Sl No. F

10 Een Landfchap, met boerenwooningen, en geftoffeerd met beelden , geestig en fraai met zwart kryt en oostind. inkt door J. Riqsdaal.

^ 11 Een boomryk Landfchap, aan een ftil water," waarin een roeijend fchuitje ; geteekent als boven door Denzelfden.

12 Eenige vervalle Italiaanfche Gebouwen by een ' hoogen muur met eene poort; kloek geteekent met de pen en oostind. inkt door Th. Wyck.

13 Een bergachtig Landfchap, geftoffeerd met een beladen kar en een lastdraagend beeldje j«met zwart kryt, roet en oostind. inkt door H. Saftleven.

x, 14 Een kluitachtigen Grond, met een waterval, in i een boomryk landfchap, uitvoerig met de pen en oostind. inkt geteekent door J. de Moucheron.

15 Een fteenen Brug, over een helder water,in ƒ een Italiaansch landfchap, rykelyk geftoffeerd / met beelden en beesten; zeer uitvoerig geteekent met oostind. inkt door J. van der Meer den Jongen.

\ 16 Een dito Landfchap met gebouwen , aangenaam geftoffeerd met beelden en Leesten, waarvan een gedeelte door het water gaat; geteekent als boven door Denzelfden.

h. 17 Het binnengezicht van eene grooteKerk, natuurlyk van doorzicht; geteekent met de pen en oostind. inkt door Steemvyk.

D 2 No 18

Sluiten