Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

58 teekeningen.

No. g

7 Eene kabbelende Zee, met een zeilend oorlogen andere fchepen, op den voorgrond ligt, aan een hoofd van paalwerk, een klein vaartuig,het welk volk aan wal fchynt gezet te hebben; alles zeer natuurlyk van uitwerking en fraai met de pen en roet geteekent door L. Bakhuizen.

8 Een woelend water, geftoffeerd met een ten anker liggend oorlogfchip en een zeilend jagt,by een visfehersfehuit; zynde niet minder fraai en in dezelve manier geteekent als de voorgaande door Denzelfden.

£ $ Twee ftuks vrolyke Landfchappen, metgeboonv; te en gebergte, fiks en zonachtig met de pen ' en roet geteekent, door J. Hackaert.

,10 Een aangenaam Landfchap, met bergen in het ' verfchiet en een duinachtigen grond, geftoffeerd met beelden en twee reizigers, die, te paarde, door ; een beek trekken, uitmuntend met zwart kryt roet en oostind. inkt geteekent, door H. Saftlevèn.

II Een Landfchap als het voorgaande, geftoffeerd met eene beladene kar en een lastdraagenden voetganger, geteekent als boven, door Denzelfden.

,12 Een geftoffeerd Landfchap, zynde een gezicht op de ftad Nantes, helder en krachtig met de pen, roet en weinig kleuren, geteekent door

t-n J. Domer.

.13 Een Landfchap als boven, zynde een gezicht buiten de ftad Amboife; geteekent als de vorige door Demelfden.

No. 14

Sluiten