Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TEEKENINGEN. 59 No. G

14 Een Italiaansch Landfchap, op den voorgrond vertoond zich een herderin by eenige ftaande

c : en liggende fchaapen, achterwaarts ter rechter 6 zyde, dryft een veehoeder eenig vee naar een fontein en waterbak; breed en meefterlyk met oostind. inkt gewasfehen door J. van der Does.

15 Eenige prachtige gebouwen in een Italiaansch Landfchap, zynde ryk geftoffeerd met ftaand, £ liggend en trekkend vee, by rustende en dryvende herders; uitvoerig en zeer fraai met oostind. inkt en de pen geteekent door P. Moninks en J. de Moucheron.

\& Een Hofgezicht met prachtige gebouwen, op , den voorgrond geftoffeerd met beelden by een^ fpringende fontein, en, in het verfchiet, een watergezicht; kunftig met de pen en oostind. inkt geteekent door J. de Moucheron.

17 Een uitgeftrekt Landfchap met een brug over / ' eene rivier, en, verder eenige oude kafteelen; met'

■ zwart kryt en oostind. inkt door H. Nauwinks.

18 Een boomryk Landfchap, geftoffeerd meteen ƒ watermolen, krachtig en meefterlyk met zwart

kryt en met oostind. inkt gewasfehen door J. Ruisdaal.

V 19 Een duinachtig Landfchap by een plas waters; geteekent als boven door Denzelfden.

20 Twee ftuks Ruïnen van het huis Brederode,. fiks met de pen en roet, naar het leven, geteekent door N. Berehem.

No. 21

Sluiten