Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

62 TEEKENINGEN.

No. q

36 Twee ftuks, zynde een gezicht van de Kerk , te Warmond en van den Eekst in het land-i - fchap Drenthe ; geteekent ais boven door Denzelfden.

.37 Een aangenaam Landfchap, met eene boerewoo/ ning en geftoffeerd met beelden, die door het / * water gaan, met zwart kryt en oostind. inkt) Y*- door P. Barbiers.

\S8 Een . dito Boschgezicht, geftoffeerd met een man die eene vrouw door een beekje draagt, geteekent als de vorige door Denzelfden.

39 Een Landfchap met een man op eenen ezel, t verzeld van een' beladen ezel en eenige fchaa-< pen, geteekent als boven, door G. Grypmoed.

40 Een boomryk Landfchap, zynde een gezicht .buiten de Nieuwpoort te Haarlem, uitvoerig *

r?'* geteekent met zwart kryt, roet en oostind. inkt, door J. Hulswit.

41 Een geftoffeerd Landfchap, verbeeldende een , Winter, fraai geteekent met zwart kryt en oost- ' ind. inkt door P. Barbiers.

42 Een hoog bergachtig Landfchap, van een rivier , doorfneden, geteekent met de pen en oostind. ' inkt, door J. H. Muntz.

43 Een geftoffeerd Landfchap; uitvoerig met do a pen, roet en oostind. inkt door J, de Bosch.

44 Twee ftuks geftoffeerde uitheemfche Landfchap*<A pen; fraai met de Pe"> roet en oostind. inkt 1

geteekent door H. Meyer. No.45^

Sluiten