Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TEEKENINGEN. 63 No. G

/45 Een Gezicht van den Haarlemmerweg op de ftad ƒ Amfterdam, met een gedeelte van den buiten- / fingel, Haarlemmerpoort en Westerkerkstoren ; 4 l geteekent met de pen en roet door A. Rademaker.

V46 Een Gezicht op de oude Turfmarkt, hetRondeel en Diaconie-Weeshuis, te zien van de Kistemaakersgracht, geteekent als boven, door Denzelfden.

47 Een Wintergezicht, zynde het ys, rykelyk ge- 1 y ftoffeerd met fchaatfenryders; naar het fchildery 'J

van a. van der neer, met oostind. inkt door E. B...

48 Twee ftuks Gezichten van het Dorp Scheve-^ yf- ningen, met roet en de pen geteekent, door-

P. C. la Fargué.

49 De Witte Poort te Leiden, de Stad in te zien, / geteekent als boven door Denzelfden.

50 Een Boerenwooning en Hooiberg, waarby < een landman met eenig vee: krachtig met de/ pen en roet gewasfehen, naar het fchildery van p. potter, door H. Numan.

51 Een ftaande en eenige rustende koeijen by een , •^2- landman, verder een aangenaam riviergezicht, '

naar het fchildery van a. kuip, met oostind. inkt door C. F. Bendorp.

52 Een Veldgezicht by een ftil water; fiks en na* a tuurlyk met oostind. inkt en de pen geteekent door H. Numan.

^53 Een ftil Water met verfcheide vaartuigen; geteekent als boven door Hans.

No. 54

Sluiten