Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TEEKENINGEN. 67 No. H

18 Eene grazige Weide met geboomte en geftof-1 feerd met ftaande en rustende fchaapen; zeer fraai met fapverwen geteekent door J. van der Meer den Jongen.

iïg Een heuvelachtig Landfchap, Waarin ftaande en liggende fchaapen en lammeren; uitvoerig met zwart kryt en oostind. inkt door Den*}

zelfden, <>-

Een dito Landfchap met liggende fchaapen; geteekent als boven door Denzelfden.

,21 De Buitenfingel op St. Lucie Bolwerk buiten / Utrecht; uitvoerig en zonachtig met fapvér»/' wen geteekent door J. de Beyer.

•22 De Buitenfingel by den Doornboom op de Weert buiten Utrecht, geteekent als boven, door Denzelfden.

23 Gezicht aan de Vest op 't overhaalfchuitje te Utrecht, geteekent als boven door Denzelfden.^

*4 De plompe Toren te Utrecht van de buitenfingel te zien; geteekent als boven, door Denzelfden.

25 Gezicht van de Vesting Brevoort; geteckcnC als boven, door Denzelfden. IX

26 Het Kafteel tc Lathum in Gelderland; geteekent als boven, door Denzelfden.

27 Een Wintergezicht op het Ys; geteekent met fm de pen en kleuren, door H. Avercamp.

E 2 No. 28

Sluiten