Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TEEKENINGEN. 69 No. H

Voorst by Zutphen en de Kerk te Voorthuizen ; uitvoerig met fapverwen geteekent dooi J. de Beyer.

'cJttp Twee ftuks Gezichten naar het leven getce* kent als boven, door Dcnzelfdcn.

41 Twee ftuks, zynde gezichten van he6 Perk cn St. Scbastiaan of Kruisgasthuis, beiden buiten Utrecht, geteekent als boven, door Den, zelfden.

42 Twee ftuks van de Huizen te Pollen en Kranenburg ; geteekent als boven door Denzelfden.

/ 43 Twee ftuks Rhyngezichtcn; uitvoerig met dekverwen geteekent door A. Rademaker.

44 Twee ftuks geftoffeerde Landfchapjes; geteekent met de pen en fapverwen door L. OvérbeeL

45 Twee ftuks ftille waters met zeilende fchepen; geteekent met de pen en kleuren door P. Coopfi.

/ 46 Een Riviergezicht met hengelaars; krachtig met de pen, en fapverwen door A. van Borsfum.

<c£41 Een gezicht aan Zee, bevallig geftoffeerd en "geteekent in kleuren, naar w. van de velde , door J. M. Cok.

48 Een Italiaansch Landfchap met prachtige ge« bouwen; fiks met de pen en kleuren door A. Rademaker.

E 3 No. 49

Sluiten