Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TEEKENINGEN. 79 No. K

3 Een Hofgezicht, verfierd met grootfche ge- . bouwen , een vyver en waterwerken; fraai / en uitvoerig geteekent als boven door Denzelfden.

4 Een boomryk Arkadisch Landfchap geftoffeerd 1 met een gedenknaald en verdere overblyffelen der oudheid; geteekent als boven, door

Denzelfden.

.5 Een Dorpgezicht met Kerktoren, Huizen en / Schuuren, waarby men bezig is met het op-

tftapelen en draagen van turf; natuurlyk en / krachtig met de pen en fapverwen geteekent door A. van Èverdingen. Een Noordsch Landfchap, van water doorfneden, zynde geftoffeerd met beelden en vaartuigen; geteekent als boven door Denzelfden.

, 7 Een ftil Water waarin eenige dryvende en A ftil liggende Vaartuigen , benevens visfchers die bezig zyn met het ophaalen van netten; zeer bevallig en fraai met de pen en kleuren geteekent door H. Avercamp.

M*t,8 Twee ftuks Land- en Watergezichten, geftof-/ feerd met ftaande, liggende en zwemmende eenden; fiks en breed met de pen en fapjes geteekent door A. van Borsfum.

^.£9 Een Boerenwerf met hooifchuuren; geteekent/ als boven door Denzelfden..

ïoG ezicht van de Volewyk buiten Amfterdam9 i geteekent als boven door Demelfden.

No. 11

Sluiten