Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8o TEEKENINGEN,

No. %

11 Twee ftuks geftoffeerde Landfchappen; zonachtig in fapverwen behandelt door 7. YanJ Kesfel,

12 Eene Weide met rustende fchaapen en lamme-

< ren 5 kunftig met zwart kryt en dun met kleu-7 ren geteekent door van der Meer den jongen.

13 Ëen Veldgezicht, geftoffeerd en geteekent als/ boven door Denzelfden.

14 Twee ftuks Rhyngezichten , rykelyk geftof-, feerd met vaartuigen en beelden; meefterlyk • met zwart kryt en fapverwen geteekent door' H. Zaftltven.

15 Een Watergezicht aan weerskanten met ge^ bouwen en geboomte, zynde geftoffeerd met'

beelden en fchuiten; uitvoerig met de pen en dun gekleurd door J. Breugel.

16 Een Boerenwerf met Wooning en Schuur, waarby een meenigte land- en watergcvogelte , is geplaatft; met zwart kryt en fapverwen, ' door C. Saftleven.

17 Op een Boerenwerf vertoont zich Land; en Watergcvogelte; fiks en fraai met kleuren ge- ' teekent door R. van Veen.

18 Een heuvelachtig Landfchap met ftaand en liggend Vee, by een zittend vrouwtje en een veehoeder, die op de fluit fpeeltj breed err' meefterlyk met de pen en kleuren geteekent naar of door N. Berchem.

fto.1

Sluiten