Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TEEKENINGEN. 85 No. L

4 Een Binnenvertrek, waarin een man en vrouw, aan een tafel gezeten, in het verkeerbord fpee len; de aandacht deezer beelden is ongemeen^ fraai uitgedrukt, en het geheel fiks met de pen geteekent en breed met oostind. inkt gewasfehen, door G. ter Borch.

5 Een oude Vrouw halver lyve, met een'platten , kraag om den hals; ongemeen uitvoerig en fraai ' met zwart kryt geteekent C. Vufcher.

6 Een Vertrek, waarin een zittend vrouwtje dat gelief koost word in gezelfchap van eenige vro- <

«m lyke boeren: de ftand en plaatling der beelden. zo wel als het by werk, is alles geeftig behandelt, cn niet minder fraai dan uitvoerig met rood en zwart kryt geteekent door Jan Miensz. Molenaar.

7 Een mans Pourtret, ter halver lyve, meteen V/t kraag om den hals; fraai met zwart kryt getec- •

kent cn de tronie eenigszins gekleurd door //. Coltzius,

8 Een ryke Ordonnantie, zynde een folio titel, zmfpcelende op de vrede; uitmuntend fraai on uitvoerig met de pen en oostind. inkt geteekent door B. Picart.

9 Dit onderwerp verbeeld vier Peffoonen, aan /i ,- eene tafel gezeten, raadplegende over het uitdeden van pryzen; in het verfchiet vertöonen zich drie jongelingen met bogen in de hand; geteekent als boven naar het fchildery van b. van der elst, door AT. Verkol-je.

fio Eenige Burger - Officieren, in een vertrek gei F 3 plaatft,

Sluiten