Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

88 TEEKENINGEN.

No. £

boomcn; zeer fraai met de pen en oostii.d. inkt, door J. Luiken.

27 Twee ftuks zinnebeelden op de Vryheid en het 7 _ Algemeen Geluk; met de pen, roet en wit, op -

gekleurd papier door J. de Wit.

28 Het bezoek der Engelen by Abraham ; fiks met, de pen en roet geteekent door Rembrand.

• 29 Een Studie van twee beelden j geteekent als fi*f boven door Denzelfden.

30 Een dito van drie geeftelyke Vrouwen; geteekent als boven door P. Koning. 1

31 Een Manshoofd, op zyde te zien, geteekent met rood en zwart kryt door Quellinus.

32 Twee ftuks, zynde een Hermiet en Hermietin; 8W uitvoerig met de pen en roet geteekent door A.

Bloemacrt,

33 Een Binnenhuis, ryk geftoffeerd met boeren en , boerinnen; fraai met de pen cn oostind. inkt geteekent door A. van Ostade.

34 Een Boerenkermis, geftoffeerd met fpeelende en drinkende boeren; in de manier van a. vak . ostade, geteekent als boven, door C. Duf art.

35 Twee ftuks zinnebeeldige Ordonnantiën j ongemeen fraai en uitvoerig met de pen geteekent,' door J. Luiken.

36 Twee ftuks Bybelfche Ordonnantiën; geteekent als boven, door Denzelfden.

No. 37

Sluiten