Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

0= TEEKENINGEN

No- n, M

3 Twee ftuks Zaalftukken, zynde Hofgedichten ^ _ met vyvers, fonteinen,gebouwen en ftandbeclden ; aangenaam geftoffeerd en uitvoerig geteekent als boven door Denzelfden.

,A In een Hofgezicht met geboomte vertoont zich / op den voorgrond, een' kalkoenfchen haan, , | patrys en ander gevogelte; breed en fraai in / I iapverwen geteekent door A. Schouman.

5 De wederga van de voorgaande vertoont een omgevallen Vaas, waarop een pauw gezeten is, by een meenigte andere vogels; in alles ajs beven behandelt door Denzelfden.

,6 Gezicht aan den Buitenfingel naar de Utrechtiche Poort te Amftcrdam ; ryk geftoffeerd én *S , zeer bevallig cn zonachtig met fapverwen getee. 1 kent door R. Vinkeles.

7 Een Wintergezicht aan den Amftel by de Beerebyt; geftoffeerd cn geteekent ais boven door Denzelfden.

/8 Het Dorp Ouderkerk aan den Amftel, geftof/ feerd met beelden en vaartuigen; uitvoerig en f bevallig in fapverwen geteekent door C. Buys. 2

L 9 Muidcrberg van het ftrand te zien; geteekent als boven door Denzelfden.

'io Twee ftuks Landgezichten met ftaand cn rus-// tend vee;natuurlyk en fraai met de pen en fapverwen geteekent door J. Janfon.

ii Twee geftoffeerde bergachtige Landfchappen U

van

Sluiten