Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

94 TEEKENINGEN , No. u

f 21 Twee ftuks Landfchapjes met kafteelen en be*

**■ Ya!hgn floffaSei uitvoerig geteekent ais boven C door F. Liender.

22 Twee ftuks, zynde een ftil cn een woelend wa~ 4? ter met zeilende en andere fchepen, geteekent -

als boven door W. Vitrïnga.

23 Twee ftuks geftoffeerde Land-en Riviergczichk^cten; uitvoerig in dekverwen behandelt door A. t

Rademaker.

24 Een prachtig Hofgericht, waarin een eerzuil > c£ ter gedachtenis van J. C. Blok; fraai in dek- A

verwen geteekent door Denzelfden.

>£5 7W,eï ftuks Boschgezichten , geftoffeerd met/ó beelden, geteekent als boven door T. W.H. *

m2Ö Twee ftuks Dorpgezichten, geftoffeerd en ge*/* teckent als boven, door Kraul. ***

, 17 Twee ftuks boomryke Landfchappen, peftof ir ***** feerd en geteekent als boven door J. C.DjetszJ"

28 Twee ftuks Land- en Watergezichten; geftof ou. feerd en geteekent als boven, door T. W. H. 0'

'Cs

29 Twee ftuks Land- en Rhypgezichten j geftof „ *~ < feerd en geteekent als boven door J. Borg. Z'

30 Twee ftuks Land-en Riviergezichten; geftoffeerd „ f en geteekent als boven door A. van Swyndnéu

31 Twee ftuks geftoffeerde Rhyngezichten; getee- to i~ kent als boven door J. van Os. f>

No. 32

Sluiten