Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ioo TEEKENINGEN.

No. N

21 Twee ftuks gezichten by Utrecht; met zwart 'ttf kryt en ocstind. inkt door H. Saftleven.

22 Twee ftuks Gezichten als boven, en in dezelve manier geteekent, door Henzelf dm.

23 Twee ftuks Gezichten, naar het leven geteekent als boven, door Denzelfden.

24 Twee ftuks Dorpgezichten, fiks met de pen #/ geteekent, door J. Esfekns.

25 Twee ftuks Land- en Riviergezichten met wa^ tergevogeltc; fraai met de pen geteekent door '

A. van Borfum.

26 Een ftaand gezadeld Paard by een Ruiter; met de pen en oostind. inkt door J. Verfchuring. w

27 Een Landfchap, geftoffeerd met beelden en f paarden; zeer fraai met zwart kryt en oostind.

inkt door P. Verbeek, meefter van Ph. Wouwerman.

28 Een Landfchap als boven, en in dito manier 7sj( geteekent, door Denzelfden.

29 Een geftoffeerd Landfchap; geteekent als bo-

• ven door Z. Blyhooft. ' *

30 Eenige wandelende beeldjes in een Landfchap, natuurlyk met de pen en oostind. inkt, door A. ter Himpel.

, 31 Een bergachtig Landfchap; fiks met de pen ■ en roet door j. Hackaert.

■ No. 32

Sluiten