Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

104 TEEKENINGEN.

No. N

63 Een Landfchap, geftoffeerd met kramen, met

r de pen en oostind. inkt, door Qefina ter Borch. J

64 Het dorp Nichtevegt, met oostind. inkt, door i C. Pronk.

t 65 Een Wintergezicht; uitvoerig met roet, naar a. van èverdingen , geteekent door J. de Bosch*

66 Twee ftuks, zynde een Wintergezicht en een , "** • Maanefchyn; geteekent met roet eu oostind. inkt •* door Denzelfden.

.,- 67 Twee ftuks Gezichten te Enkhuizen, naar het. leven, met de pen en oostind, inkt geteekent door C. Pronk.

63 Twee ftuks dito Gezichten van de ftad Grave; ' iretcekent als boven door A. de Haan. ,

KUNSTBOEK O,

Inhoudende gekleurde Teekeningen, door Neder* landfche Mtefier-s,

No. 0

I — 13 Zes r en - twintig ftuks verfchillende Gezich, ten van en op de Heerlykheid Heemftcede, ge- ^ legen in de Provincie van Utrecht, allen op de f- beval ligfte wyze vertoond en zeer eigenaartig geftoffeerd met beelden en andere voorwerpen; kunftig, zonachtig en uitvoerig met de pen en fapverwen geteekent, door J. de Moucheron.

NB. Men zal bpvengem. Tekeningen allen hy elkander verhopen ofbypaaten, van No. 1 ZofNo. 13,

r ?4 Twee ftuks Land- en Riviergezichten, ryk ge* i

' itof-

Sluiten