Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TEEKENINGEN. 109

N °

r.7' Twee ftuks aangenaame geftoffeerde Landfchap- j^J pen, dun met fapverwen geteekent, door J.H. Muntz.

58 Twee ftuks dito Landfchappen, geteekent als < ^ boven, door Denzelfden.

, .50 Twee ftuks dito dito, geteekent als boven, >

^^'door Denzelfden.

60 Twee ftuks dito dito, geteekent als boven, ' door Denzelfden.

/.61 Twee ftuks dito dito, geteekent als boven, door Denzelfden.

62 Twee ftuks dito dito, geteekent als boven, door Denzelfden.

63 Twee ftuks dito dito, geteekent als boven, door Denzelfden.

64 Het kleine Loopveld; zonachtig in fapverwen door C. Pronk.

65 Een ftil Watertje, geteekent als boven, door H. Spilman.

66 Twee ftuks Gezichten van het Huis Havette, met fapverwen geteekent, door C. Pronk.

/s/67 Twee ftuks Land-en Watergezichten, met zwart kryt en kleuren geteekent, door H. Spilman.

68 Twee ftuks bergachtige Landfchappen, geteekent als boven, door de Rue.

No. 69

Sluiten