Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ito TEEKENINGEN

No. ö

/69 Een dito Landfchap, geteekent als boven, L~> A door Denzelfden. /

^70 Een dito Landfchap, als boven door Den* zelfden. . y

KUNSTBOEK P.

Inhoudende gekleurde Teekeningen van Vruchten Bloemen en verfchillende Infekten; allen door ' Nederlandfche Meefters.

1 Een fraaje Ordonnantie van eenige Vruchten^

, als blaauwe en witte druiven, appelen en noo--, ■ ten' ongemeen krachtig cn natuurlyk in fap.' verwen behandelt, door ^. i%/MttJ.

2 Eene fierlyke gewerkte Vaas, gevult met veelerlei foorten van bloemen, meefterlyk en bc- / valhg met zwart kryt en kleuren geteekent, door Denzelfden.

3 Een Ordonnantie van eenige by elkander ligƒ gende blaauwe en witte druiven en abricoofen, y ~* zeer natuurlyk en uitvoerig met fapverwen ge-

teekent, door M. van Huyfum.

'4 Een dito van Perfiken en blaauwe Pruimen • > geteekent, als boven, door Denzelfden. ' 7

5 Een Tak met bladeren en bloemen, waarby aazende en vliegende vlinders; uitvoerig, ons) perkament, geteekent met kleuren , door //. 2 Uenjtenburg.

i/6 Eenige Bloemen, bevallig by een gevoegt en /é

uit

Sluiten