Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TEEKENINGEN. 119

No Q

31' Een arkadisch boomryk Landfchap, bevallig f geftoffeerd met veehoeders en fchaapen, en, in het verfchiet, verfierd met prachtige Ge. bouwen; alles meefterlyk en zonachtig in fapverwen behandelt door J. H. Muntz.

Ua Een dito Landfchap , zynde de wederga van de voorgaande, cn, geteekent als boven, door

Denzelfdcn.

33 Twee ftuks bergachtige Landfchappen, getee' ^ kent als boven, door D.nzelfden.

■ 04 Twee ftuks Landfchappen; geftoffeerd met jagers en landlieden, geteekent als boven, door Denzelfden.

_35 Twee ftuks dito, geteekent als boven, door

Denzelfden.

36 Twee ftuks dito, geteekent als boven, door Denzelfden.

/%7 Twee ftuks boschachtige Gezichten,- krachtig en fraai geteekent als boven, door Dcnzelfdcn.

^38 Twee ftuks Italiaanfche Landfchappen, getee-, kent als boven, door Denzelfdcn.

1 39 Twee ftuks heuvelachtige Landfchappen, geftoffeerd met vrolyke huislieden, geteekent als boven, door Denzelfden.

.Ao. Twee ftuks dito Landfchappen, ryk geftoffeerd en geteekent als boven, door Denzelfden.

H 4 No.41

Sluiten