Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TEEKENINGEN, 131

No. , T «•

14 Twee ftuks dito; met zwart kryt en„postind,

inkt door H. Saftleven,

15 Twee ftuks Watergezichten; geteekent als 6 boven door S. de Vlieger.

j6 Een Landfchap, geftoffeerd met Beelden en> een Boeren Herberg; gecftig met oostind, mkt gewasfehen door A, ter Himpel,

11 Een duinachtig Landfchap, waarin eenige Post,<£ wagens geplondert worden; met zwart kryt en oostind. inkt door P. Molyn.

1 18 Twee ftuks Landfchappen, met Italiaanfche2 Gebouwen; geteekent met de pen en roet door Moninks.

jo Twee ftuks, zynde een Zomer, en Wintert gezicht, geeftig met de pen en roet door H, Meyer.

A

t0 Twee ftuks Gezichten als boven; met de pen en oostind. inkt door Denzelfden,

/ si Twee ftuks als boven, en in dito manier getee» 5* kent, door Denzelfdcn,

2* Een Landfchap aan een Watertje, geftoffeerd £ met Visfchers, geteekent met de pen ep roet door J. Kieft,

1 «3. Een ditoj in rond formaat, getee kent als bg*4 ° yen, door Denzelfden.

I % N044

Sluiten