Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TEEKENINGEN. 135 Nb. T

60 Twee dito als boven door Denzelfden.

61 Twee dito als boven door Denzelfden.

61 Twee dito als boven door Denzelfden. /

63 Twee ftuks Arkadifche Landfchappen, in rond j formaat, met de pen en roet door Lubenitski.

64 Twee ftuks geftoffeerde Landfchappen, met' de pen en oostind. inkt, door L. Overbeek.

65 Twee ftuks als boven, met de pen en roet,^ door S. Fokke.

66 Twee ftuks Zeegezichten; met de pen en ' oost-ind. inkt door T. Jelgersma.

67 Twee ftuks geftoffeerde Landfchappen; met • rood aard geteekent J. C. Dictz.

68 Twee ftuks Gezichten binnen Rome; fiks en ^ bevallig met zwart kryt door jf. de Moucheron,

KUNSTBOEK. U.

Inhoudende gekleurde kn ongekleurde Teekeningen, en Ordonnantiën, door Nederlandfche Mecjlers.

No. U

l Een Binnenhuis, waarin een fchoenmaaker by i veelerlei gerecdfchappen en meubelen geplaatft is, hy fchynt een aangeftoken pyp aan te blaazen; alles aeer uitvoerig en meefterlyk met zwart kryt geteekent door J de Frey.

■< I 4 No. 2

Sluiten