Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

142 TEEKENINGEN

No. v

7 Afbeelding van de Pilaar, gefchikt om de hoo?te van den Nyl te meeten, geteekent ais boven door J. Luiken.

8 Spinnende Vrouwen in een Landfchap: fiks met $ Pen.en oostind- inkt door J. Luiken; dit; Teekemngetje is door G. Saint in plaat gebragt.

9 Een voorval uit den vermakelyken Avanturier geteekent als boven, door Denzelfdcn. '

10 Twee ftuks zinnebeeldige Teekeningen uit de , onwaardige wereld; meefterlyk met de pen ge 1 teekent door Jan Luiken.

11 Twee ftuks dito, geteekent als boven, door « Denzelfden.

12 Twee ftuks dito, geteekent als boven, door^ Denzelfden.

13 Een dito, geteekent met de pen en oostind. inkt, ' door Denzelfden. '

14 Twee ftuks dito, geteekent als boven, door 5 Denzelfden. 1

115 Twee ftuks geftoffeerde Landfchappen, zynde / een Winter- en Zomergezicht, geteekent als ' boven, door Kasper Luiken.

16 Twee ftuks Beelden, zynde Dragten; met de pen en fapverwen geteekent door Denzelfden. ^

17 Twee ftuks dito, als boven, door Denzelfden 1<P

Sluiten