Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TEEKENINGEN. 151

KUNSTBOEK X.

Inh mdende gekleurde en ongekleurde Teeken 'ngen, zynde Stads- en andere Gezichten;, door Nederlanclfche JMeeftcrs.

No. X

1 De Oatharine Poort, te Utrecht, van buiten te zien, uitvoerig met de pen en fapverwen geteekent door J. de Beyer.

2 Kerk te Buren; getekent als boven door C. Pronk.

7 3 Het Huis Maasbergen, geteekent als boven ' door P. van Liender.

- 4 Gezicht van de Rivier den Eem, op Amersfoort j geteekent als boven door J. van Liender,

5 ITet Huis ter Haar; zonachtig met fapverweif geteekent door C. Pronk.

/ 6 Lutherfche Kerk te Utrecht; uitvoerig met de I pen en fapverwen geteekent door J. de Beyer. ^

^7 Nieuwe Gracht te Utrecht; geteekent als boven door Denzelfden.

8 Gezicht van de Oude Herberg te Muiderberg,

(a's boven, door J. H. Muntz. 1 9 De oude Poort te Leerdam, als boven,.door

Denzeifden.

,10 De Doelen te Medenblik, als boven, door C. Pronk. 1 II K 4 N.11

Sluiten