Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TEEKENINGEN. i»

N£ Gezicht van den Vyverberg in 's Hage, geteeƒ 10 kent als boven, door Denzelfden. ^

W De Pellus Poort by Utrecht aan de Vecht; met P4 zwart kryt en oostind. inkt geteekent door J. | Wattrio.

\75 De Plompe Toren te Utrecht, als boven, door Denzeifden.

/76 Dezelve Toren, van de andere zyde te zien, / als boven, door Denzelfden. / -

V?7 Het Hais Kronenburg aan de Vecht,als boven, door Denzelfden.

, 78 Het zelve Huis van de Landzyde, als boven, / door Denzelfden.

-g Nienhaske, geteekent met de pen en oostind. C inkt, door C. Pronk. VSo Gezicht buiten Haarlem, met oostind. inkt ge, wasfehen, door H. Spilman. ^ ƒ

KUN S T B O E K Y.

Inhoudende ongekleurde Land- en Watergezichten door Nederlandfche Meejters.

. NT Een Landfchap by een ftil water; fiksen na/ tuurlyk met zwart kryt en roet door H. Saftleven.

n Een Landfchap met gebouwen; natuurlyk ge'S ' teekent in dito manier door E. van de Veld*.

i\o. 3

Sluiten