Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TEEKENINGEN. i6t

N% Y

„ 38 Twee ftuks dito; geteekent met de pen en oostind. inkt door Denzelfden.

r 39 Een Landfchap, met boerenwooningen, by een ftil water; met zwart kryt en oostind. inktdoor des Friches.

40 Een woelende Zee met zeilende fchepen; ge- teekent met de pen en oostind. inkt door J.

Rood.

41 Een geftoffeerd Landfchap, met de pen geteekent, door Lynhoven.

,42 Twee ftuks dito, geteekent als boven, doorDenzelfden.

43 Twee ftuks dito, geteekent als boven, door Denzelfden.

44 Twee ftuks dito, geteekent als boven, door Denzelfden.

45 Twee ftuks fchermutfelingen van Ruitery en Voetvolk; fiks met de pen en oostind. inkt ' door B. Gaal.

4.6 Twee ftuks Zeegezichten ; met de pen enoostind. inkt door C. Pronk.

47 Twee ftuks dito als boven; door Denzelfden.

48 Twee ftuks als boven, door Denzelfden.

49 Twee ftuks, met de pen, door Denzelfden. —

L No. 50

Sluiten