Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

so PRENTKUNST.

No. • No. V

24 Een ftaande Dame ruftende met de regter arm

op een Piedeftal, door dito, naar F. Cotes.

25 Lady Albemarle houdende deszelfs Doghtertje y in de handen, door dito, naar J. Reynolds,

proefdruk.

26 Een zittende Dame, werdendc door een Kindje

gelief koost, naar Denzeifden, proefdruk.

£7 Lady Vifcountesf Spencer met haar Doghter, c^ naar dito.

28 Den Architeck Pefne cn zyn Zoon, naar dito

proefdruk.

29 Denzelve nog eens, door dito.

30 Een Officier ftaande neevens zyn Vrouw en

Zoon, proefdruk, naar dito.

31 Een zittende Dame halver Lyf, met zaamger vouwen handen, naar Denzelfden, proefdruk.

5,2 Mary Dutchefs of Ancafler and Kefteven, naar dito, door J. Dixon.

33 Mr. Garrick, ten voeten uyr, rustende by het

Standbeeld van Schakeipear in een Landfchap, naar F. Gainsbourg, door F. Green.

34 Mr. Robberten Thomas Drumont, Zoons van

Robbert, Aardsbisfchop van York, naar B. West, door dito.

35 Een jonge Dame met een Dtiyf op de hand,

gaande in een Landfchap , naar T. Kettlen, < proefdruk.

•36 Denzelve nog eens, Letterdruk.

37 Youth, naar Denzelfden.

No.38

Sluiten