Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PRENTKUNST. 31 N * K ^ N. VIII

j^Een Heer met een fluweele Muts op 't hoofd en f een Bril in de hand, door Denzeifden. I,.

l23 Een bedaagde Dame op een kruk leunende ,door

Denzelfden.

■2-9 Een jonge bevallige Dame, met een Wayer in f de hand, door Denzeifden. V30 Een Heer in een peizende geftalten, door Denzelfden.

.31 Een Dame met een Peliefe metbont, door Den- ^ Al zelfden. I32 Een dito met een dito, houdende de hand op de

Borst, door Denzelfden. ,33 Een dito verciert met een menigte Paarlen , / door dito. 'Z ^ Een Heer houdende een Kandelaar met een ' brandende Kaars in de hand, door Denzelfden. o5 Een Dame in treffclyke kleeding, met Paarlen ƒ om de hals, door Denzelfden. 1 * L36 Een Heer aandagtig iets befchouwende, door dito.

37 Een bevallige Dame in ryke kleeding, door > f Denzelfden. ï J V38 Een Mans hoofd in Oofterfche kleeding, door Denzeifden.

,39 Een Dame met een Hoedje op het hoofd van ter ^ ;/ / zyde te zien, door Denzelfden. i

40 Een Mans hoofd in vreemde kleeding, door dito. f 41 Een Dame in galante kleeding, het hoofd van ter zyde te zien, door Denzelfden.

No. 42

Sluiten