Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

38 PRENTKUNST.

No. N. IX

86 Mr. Grevil Verney, naar M. Dahll, door R. Williams.

J?7 Een ftaande Herderin, met een krans bloemen om het hoofd, naar G. ter Burg, door Denzelfden.

KUNSTBOEK, No. X.

Inhoudende extra fraaye Prenten in de manier ah Teekeningen, naar a. kauffman, en andere door de beroemdfie Engelfche en FranfcheMeefters. No.

I Het Afbeeldfcl van Angelfca Kauffman, naar J. Rynolds, door F. Bartolozzi.

j£ Het dito van Francis Bartolozzi, naar dito, v door Marcuard.

_3 Lady Eiizabeth Grey, by Edward de IV. en y de weerga, naar A. Kauffman, door G. W. Ryland.

4 Thelemachus Redux a Pcnclope, en de weerga, naar cn door Denzelfden.

, 5 Tns Bir|h of Shakefpeare, naar en door Denzelfden.'

{6 The Death of Eloifa, naar dito, door T. Burke.

'7 Cymon and Iphegenia, naai- dito, door G. W\^ Ryland.

8 Orphéus and Eurydiee, en de weerga, naar

dito, door door T. Burke.

9 Etiam Amor Criminibus Pleétitur, en de weerga,

naar en door Denzeifden.

No.iq

Sluiten