Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

42 PRENT K UNS T. No- N X

59 Een geeftelyke zinnebeeldige dito, naar P de Cortone, door Denzelfden.

f6o Twee ftuks, een naar Romanelli, en een naar f Panini.

I 61 Twee dito, naar 5. Rofa.

62 Drie ftuks verfchillende Ordonnantiën, door />u A. Pond, en anderen.

63 Twee dito, door F. Kirkall.

64 Twee dito Geeftelyke Ordonnantiën, door F.

Bartolozzi.

^65 Twee dito een Zee, naar W. v. d. Velde, en een Landfchap, door Sanby.

;66 VeillezAmans, en Cornelia, naar J. Kauffman en B. West, door F. Bartolozzi.

67 Duke of NorthumberJand, Mr. H. Walpole

en J. Kirby, door P. Falconct.

68 J. Paine, W. Chambers, P. Sandby, en G W

Ryland, door Denzelfden. ' /

69 J. Reynolds, F. Hayman, F. Cotes, cn G.

Stubs, door dito

\o B. West en J Meyer, door Denzelfden. KUNSTBOEK, No. XI.

Inhoudende zeer fraaye Portraitten door edellinck, brevet, en andere voornaame Franfche en Nederlandfche Meefters.

No.

1 J. B. Bosfuet ten voeten uit, door P. Drevet. 2

N. 2

Sluiten