Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PRENTKUNST. 59

No. N-XV

' 24 De Aanbidding der Herders , na Jacquet Jordaens, door P. de Jode; beste druk.

25 Dezelve nog eens , dito dito, voor de naam van Blotelingh. ■ 26 De Vlugt na Egypte, na dito, door P. Pondus, beste druk.

27 Mercurius maakt zig gereed om Argus het hoofd af te houwen, na dito, door S. a Bolswert, dito druk.

728 Jupiter en Mercurius by Philemon en Baucis, 7 na dito, door N. Lauwers, beste druk, de „ groote plaat.

^29 De Heet- en Koud-Blazer, na dito, door L. Vor sterman, dito druk. L 30 Het zelve onderwerp anders verbeeld, na dito, door J. Neefs.

-31 De Aanbidding der Herders, na dito, door Marl/nis, eerfte druk , minder bewerkt, en met de groote Straalen om 't hoofd van 't Kind Jcfus.

^32 Dito, meerder bewerkt, en met de kleine Straalen, tweede druk.

✓33 Zoo de Ouden zongen zoo piepen de Jongen, na dito, door S. a Bolswert, beste druk.

, 34 De Zot met de Uyl, na dito, door P. de Jode, N. le Cat excud. 35 Christus voor Pilatus geleid, na dito, door / J. Neefs, G. Ëlwdri-ks excud.

Christus voor den Hoogeu Priester, na dito.

No.37

Sluiten